آرشیوهای ماهیانه : فروردین ۱۳۸۸

تهویه حداقلی مرغداری

تهویه حداقلی مرغداری

تعداد هواکش لازم برای تهویه حداقلی مثلاً سالنی با ابعاد۱۲۰×۱۲×۴ = m35760 داریم و می خواهیم ببینیم چند تهویه ۹۰ سانتی لازم داریم . هر هواکش ۹۰ سانتی در دقیقه ۳۴۵ متر مکعب هوا را جابجا می کند و ظرفیت سالن ما m3 5760 است که باید در ۸ دقیقه جابجا شود پس در یک دقیقه باید m3 720= 8 […]

ادامه مطلب